Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2014

dunedaine
Reposted fromwar10ck war10ck
dunedaine
1366 c0d6 500
4285 ef94 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasatyra satyra

May 18 2014

dunedaine
6247 0585
Reposted frommiy miy
dunedaine
Patrzę w Twoje oczy ale ty mnie nie widzisz 
— Julia Marcell
Reposted fromdistraacted distraacted

May 14 2014

dunedaine
7926 89f7
Reposted fromchocoway chocoway
8361 d3ef

agrabahprincess:

The Road to El Dorado
Reposted fromhikarii hikarii
dunedaine
8175 53a8
Reposted frommisza misza
dunedaine
Poczułem się w obowiązku donieść ci o moich przemyśleniach...
— Lao Che -"Chłopacy"
Reposted fromladydreamer ladydreamer
dunedaine
The secret ingredient to sex is love. 
— Nimphomaniac
Reposted fromzoo zoo
dunedaine
8548 e4cb
Reposted frompaulinatom paulinatom
dunedaine
8568 d335
Reposted fromchocoway chocoway

May 12 2014

6860 9124 500
Reposted fromsuomiii suomiii
2336 edd4 500
Reposted fromsuomiii suomiii
4016 3eb7
Reposted fromclitoris clitoris
dunedaine
3783 6117
Reposted fromkaiee kaiee

May 11 2014

dunedaine
2538 dc01
Reposted frompamietnikpaniki pamietnikpaniki
dunedaine
Piszesz dla niej wiersze, nie rozumie ich.Masz jej do powiedzenia jeszcze tak wiele, sądzi, że juz nie macie o czym rozmawiać.Pragniesz jej, nie chce już nawet patrzeć w Twoje oczy.Chcesz dać jej bliskośc, namiętnośc, ciepło i bezpieczeństwo, szuka ich u kogoś innego. Nigdy nie dowie się jak bardzo ją kochasz i ile dla Ciebie znaczy.Jak to przeczyta gdy zacznie jej Ciebie brakować gdy wszyscy fałszywcy ja opuszczą, Ty bedziesz już na dnie zdziesiątkowany przez wciąż wracające myśli o niej, niezdolny żeby nawiązać normalną relację na nowo.
— Twój Wilk
Reposted bysilje silje
dunedaine
8554 e837
Reposted frombeyooonce beyooonce
dunedaine
9075 7563
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl